آموزش آنلاین

منظور از آموزش آنلاین کلاسی است که  از طریق تماس تصویری هنرجو و هنرآموز هفته ای یک جلسۀ به مدت نیم ساعت برگزار می شود، در این شیوۀ آموزش با استفاده فایل صوتی و تصویری و عکس کوشش شده بازدهی افزایش قابل توجهی پیدا کند.

برای اطلاع از آموزش آنلاین از طریق پل های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید